EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

 

Ezúton nyilatkozom, hogy a fent megjelölt edzéseken való részvételemet semmiféle egészségügyi probléma (általános gyengeség, allergia, illetve bármilyen egyéb, erőnlétemet befolyásoló, vagy a közösség, illetve edző- és sporttársaim egészségét, testi épségét veszélyeztető betegség, vagy állapot, különös tekintettel fertőző betegségekre, továbbá keringési zavarokra, szív- és érrendszeri megbetegedésekre, valamint pszichológiai és pszichiátriai betegségekre) nem akadályozza, illetve esetemben nem áll fenn ilyen körülmény, továbbá nincs tudomásom ilyen körülményről.

Az edzéseken kizárólag saját felelősségemre veszek részt. Amennyiben edzés közben úgy ítélem meg, hogy az általános erőszintemet, vagy felkészültségemet meghaladó feladatot kell elvégeznem, illetve a feladat számomra nem érthető, úgy ezt a tényt az edző felé haladéktalanul jelzem, és kérem pihenőidő, illetve megfelelő szintű feladat biztosítását.

Kijelentem, hogy a foglalkozás vezetőjének az edzés biztonságára vonatkozó instrukcióit maradéktalanul betartom, az edző utasításit maradéktalanul követem, a feladtok megkezdésére, illetve befejezésére vonatkozó utasításait maradéktalanul végrehajtom.

Kijelentem, hogy amennyiben bármilyen orvosi kezelés, vagy orvosi ellenőrzés, esetleg pszichológiai-, illetve pszichiátriai felügyelet, kezelés, ellenőrzés, továbbá kényszergyógykezelés alatt állok, az edzés megkezdéséről és az edzés által okozott fizikai, illetve pszichológiai megterhelésről orvosomat/kezelőorvosomat, pszichológusom, illetve pszichiáterem előzetesen tájékoztatom, szakvéleményét, hozzájárulását, illetve tanácsát kikérem, és a további edzésekre vonatkozóan orvosom tanácsának megfelelően fogok eljárni.

Tudomásul veszem, hogy a velem a szolgáltatáson megjelenő kiskorú személyért teljes felelősséggel tartozok.

Kijelentem, hogy az  fitKifli.hu Házirend-jét megismertem, tudomásul vettem, és azt maradéktalanul betartom.

A jelen nyilatkozat aláírásával, elfogadásával az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatban feltüntetett személyi adataim az érintett edzéssel kapcsolatban az szolgáltató  által felhasználásra, kezelésre és megőrzésre kerüljenek.

A fentieken túlmenően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2: 48. § rendelkezései alapján hozzájárulok ahhoz, hogy az edzésekkel összefüggésben rólam képmás (fotó és videó) illetőleg hangfelvétel készüljön azzal, hogy az szolgáltató jogosult a felvételeket promóciós és/vagy marketing célokból saját maga felhasználni, és azokat kiadványaiban, írott és online médiában, valamint közösségi média oldalain felhasználni.

A jelen nyilatkozat elfogadásával kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a hozzájárulásom a már nyilvánosságra hozott anyagok tekintetében az írott és online média, valamint az internetes technológia természetéből fakadóan vissza nem vonható, a korlátozás csak a tiltó nyilatkozatom megtételét követő időszakra köti a jogosultat.

Tudomásul veszem, hogy az edzéseken csak abban az esetben vehetek részt, ha alkohol és/vagy kábítószer, illetve egyéb, bódító hatású szer, valamint gyógyszer befolyása alatt nem állok, továbbá a sérülések elkerülése érdekében, megfelelően pihent állapotban vagyok.

Alulírott kijelentem, hogy az itt megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek, illetve nincs tudomásom arról, hogy , az edzésprogramomat befolyásoló egészségügyi kockázati tényezővel rendelkezem.